DETEKTIVNÍ SLUŽBY

Jsme detektivní kancelář s celoevropskou působností, která poskytuje služby netradičním způsobem a s vysokou detektivní sluzbymírou úspěšnosti. Detektivní služby poskytujeme maximálně diskrétně se zaměřením na spokojenost klienta.Naším cílem je najít odpovědi na otázky, které Vás trápí. Umožníme Vám diskrétní získat informace, důležité pro Vaše rozhodování. Obraťte se na nás s problémem a my Vám navrhneme optimální řešení přizpůsobené Vašim individuálním požadavkům.

Poskytujeme detektivní služby pro:

PRÁVNICKÉ OSOBY

 • konkurenční zpravodajství – competetive intelligence (na základě analýzy informací z otevřených zdrojů)
 • odhalování nekalé konkurence
 • prověřování osob, společností, obchodních partnerů
 • monitorování osob
 • doručování zásilek (při vyhýbání se adresáta převzetí)
 • poradenství a asistence při nestandardních situacích
 • prověřování zaměstnanců
 • kontrola práceneschopných zaměstnanců
 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní řízení
 • ochrana dat a osobních údajů před krádeží a zneužitím
 • pátrání po osobách a věcech
 • prověřování nemovitostí
 • vyhledávání a pátrání po dlužnících
 • řešení případů vydírání a vyhrožování
 • odhalování organizovaných skupin a krádeží na pracovištích

FYZICKÉ OSOBY

 • prověřování osob, společností, obchodních partnerů
 • pátrání po osobách (např. pohřešované osoby, osoby aby se zabránilo jeho svým platebním povinnostem, osoby hledané v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, apod.)
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní řízení
 • prověřování nemovitostí
 • doručování zásilek (při vyhýbání se adresáta převzetí)
 • poradenství a asistence při nestandardních situacích
 • řešení případů vydírání a vyhrožování
 • vyhledávání dlužníků (ne pouze nalezení dlužníka, ale také zjištění jeho majetku)
 • řešení obtížných a neobvyklých životních situací

PRO POJIŠŤOVNY

 • šetření podezřelých pojistných událostí
 • prověřování dokumentů, které by mohly být zfalšovány
 • získání informací a podkladů potřebných k vypracování znaleckého posudku, kriminalistických expertíz, jako důkazního prostředku v řízení před soudem resp. správním orgánem
 • vypátrání pojistníka – účastníka řízení a zabezpečíme doručení a převzetí listovní zásilky
 • provádění kvalitní a systematické činnosti při šetření podezřelých případů v terénu
 • získávání informací, dat, potvrzujících resp. vyvracejících skutkový stav věci
 • získávání informací, dat, které slouží jako důkaz o spáchání trestného činu pojišťovacího podvodu