SPRÁVNÍ SERVIS

Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní servis a poradit Vám při řešení krizových situací.

spravni servis

Servis v krizových situacích

Reklamujete? Chcete odstoupit od smlouvy? Máte problémy s pronajímatelem, zaměstnavatelem, sousedem nebo úvěrem jak z banky tak z nebankovní společnosti? Nevíte jak na to nebo jaké jsou Vaše práva? 

V rámci této sekce Vám nabízíme poradenství pro Vás jako spotřebitele, slabší smluvní strany ve spotřebitelských vztazích. Toto postavení většinou pramení z nedostatečné, až žádné znalosti zákona a práv, které Vám náleží.

Máte pocit, že se k Vám obchodník nechová tak jak by měl?
Zákony spotřebitelům přiznávají řadu práv, které nám mají sloužit a pomoci. Prodávající mají na druhé straně své povinnosti, které neplní vždy na sto procent.

Nedaří se Vám při reklamaci? Máte pocit, že prodávající nechce nést odpovědnost za vady výrobku, který Vám prodal?
Reklamace má svá pravidla, které je třeba dodržovat. Prodávající se často snaží zmařit reklamaci a vyhnout se své povinnosti ať již opravy, výměny výrobku, poskytnout servis nebo vrácení peněz. Pomůžeme Vám, zorientovat se v právních předpisech týkajících se reklamací a odstranění vad výrobku.

Objednali jste si zboží nebo služby přes katalog, či internet a nejste spokojeni? Jak postupovat?
Jsme tu proto abychom Vám pomohli zorientovat se v síti právních předpisů s ohledem na uplatnění Vašich nároků.

Dostali jste se do situace, kdy jste byli nuceni vzít si nevýhodnou půjčku od tzv. nebankovky a nyní od Vás nebankovka požaduje vrácení nepřiměřeně vysoké částky? Hrozí Vám exekuce či dokonce dražba domu nebo bytu pro půjčku od nebankovky?
Bránit se vyplatí. Neoprávněně požadované částky netřeba platit !!! Rádi Vám poradíme a poskytujeme právní pomoc.

Byla Vám způsobena škoda vadným výrobkem?
Máte nárok na náhradu škody.

Nebyli jste dostatečně informováni?

Staňte se rovnocennou stranou!

Dluží Vám zaměstnavatel výplatu? Vyhodili Vás nebo chtějí vyhodit z práce a cítíte se bezradně?
Ne vždy jde v takovém případě o zákonný postup. Prověříme to a poradíme Vám, jak postupovat a bránit se.

Pokud jste se i Vy ocitli v situaci, ve které se cítíte bezbranný vůči postupům dodavatele, napište nám a my vyřešíme Váš problém za Vás.

 

Pomoc a zastupování při jednáních s úřady

Potřebujete něco vyřídit a nemáte čas a prostor? Zastoupíme Vás při jednáních se státními i soukromými subjekty.

Neplýtvejte Vaším vzácným časem! Vyřídíme Vám různé úřední doklady, potvrzení, zastoupíme v katastrálním, stavebním, územním  a kolaudačním řízení a v jiných řízeních před správními orgány. Taktéž Vás zastoupíme v jednáních s Vašimi věřiteli, obchodními partnery a jinými institucemi. Nikam nemusíte chodit, nikde nic vyřizovat, již žádné zbytečné čekání! Vyhnete se stresu, můžete svůj časový fond využívat k činnostem, které Vám přinesou uspokojení z využitého času.

Složitost, administrativní náročnost a zejména pak i způsob komunikace s orgány státní správy jsou pro mnohé občany, živnostníky a firmy nepřehledné a stresující.

Nabízíme kvalifikovaný a odborný servis ve všech svěřených oblastech, zahrnující všechny aspekty zastoupení klienta při jednání s úřady.

Zákazníci komunikují s úřady prostřednictvím naší společnosti a nepřicházejí tak s úřady do styku.

Tato služba je realizovaná na základě plné moci a je monitorována.

O komunikaci s úřady je každý zákazník informován, a pokud z ní vyplývá určitá povinnost, dostává od nás jasné instrukce, co je potřeba zařídit.

Případně informace a dokumenty související s touto činností je možné také vyměňovat prostřednictvím e-mailu, osobně, poštou, případně jiným způsobem, na kterém se domluvíme.
 
 

 Řešení pohledávek

Mnoho spokojených zákazníků svědčí o tom, že víme co děláme. I Vaše problémy z pohledávkami vyřešíme v co nejkratším čase. Naše služby poskytujeme v souladu s platnou právní úpravou. Nenechte Vaše peníze vydělávat Vašim dlužníkům!

Na profesionální úrovni pro Vás zajistíme následující služby:

 • Vymáhání pohledávek – mimosoudní inkaso pohledávky
 • Prověření obchodních partnerů (dlužníků), analýza vymahatelnosti pohledávky
 • Skip tracing – vystopování a zjištění aktuálních kontaktů klienta (dlužníka)
 • Odkup pohledávek
 • Právní inkaso a právní služby

Vzhledem k několikaleté zkušenosti, ještě před zahájením vymáhání pohledávek posoudíme prvotní dobytnost pohledávky (majetek, exekuce, podvod, konkurz, restrukturalizace, dluhy dlužníka v telekomunikačních, bankovních, leasingových a ostatních společnostech). Pohledávky vymáháme individuálně případ od případu, přičemž nám stačí k vymáhání pár týdnů. Všechny kroky v procesu vymáhání a inkasování jsou v souladu s platnými zákony a předpisy. Se všemi údaji během vymáhání zacházíme jako s důvěrnými informacemi.

Standardní inkasní proces vymáhání trvá 60 až 90 dní. Během této doby se prokáže ochota Vašich dlužníků platit dluh a také na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda v rámci vymožení pohledávky je nutné uplatňovat své právo u soudu nebo Vám doporučíme jiné řešení pohledávky. Tuto dobu vymáhání pohledávky lze prodloužit v případě, že byla podepsána dohoda o splátkách pohledávky a uznání závazku.

Výše provize a konkrétní podmínky spolupráce při vymáhání závisí na různých faktorech, jako například od: výše pohledávky, počtu pohledávek, doby po splatnosti, existence reklamace, jak vznikla pohledávka (objednávka, smlouva, faktura, uznání dluhu) a zda je vymáhání oprávněné, jako byla pohledávka dosud řešena, zda dlužník (neplatič) komunikuje, existence aktuálních kontaktů na dlužníka (adresa a telefonní číslo), důvod neplacení, majetkové poměry a podobně.

Inkasní provize (odměna za vymáhání) je vždy dohodnuté procento z inkasované (vymožené) částky a pokud nedobudeme nic je naše odměna rovna 0 Kč. V případech, kdy dlužník zapírá a nekomunikuje zajišťujeme také osobní návštěvu dlužníka.

Neslibujeme zázraky a nejsme schopni vymoci nedobytné pohledávky, ale snažíme se o vydobytí maximální možné částky aniž by bylo zahájeno soudní vymáhání. Výsledkem mimosoudního vymáhání pohledávek může být i zjištění, že nemá cenu vynakládat další finanční prostředky na soudní vymáhání.

Vymáháme všechny pohledávky – při pohledávce nemáme minimální finanční limit.

Čím je menší doba po splatnosti pohledávek, tím je procentní úspěšnost vymáhání vyšší. A také čím je menší pohledávka, tím je úspěšnost vymáhání vyšší. Úspěšnost vymožení pohledávky také ovlivňuje množství odevzdaných informací o dlužníkovi (aktuální adresa, telefonní číslo, apod.).

O Vaši pohledávku se postaráme ode dne jejího vzniku až po výkon exekuce. Vymáháme pohledávky hlavně mimosoudně s cílem inkasovat maximální možné částky v co nejkratším čase, a to bez zahájení soudního řízení vůči dlužníkovi. Při mimosoudním vymáhání neplatíte soudní poplatek  dopředu a nečekáte na rozhodnutí soudu měsíce a roky jako je tomu při soudním vymáhání. Naše metody a procesy vymáhání Vám umožní získat peníze z Vašich pohledávek rychle, důrazně. Vymáhání pohledávek zajišťujeme také v Slovenské republice.

Během vymáhání se vždy snažíme o co nejefektivnější vzájemnou komunikaci, která minimálně zatěžuje administrativu klienta .

Veškeré informace o dlužníkovi (neplatiči), které zjistíme během vymáhání pohledávek Vám poskytneme, abyste se mohli rozhodnout o dalším postupu.

Soudní vymáhání a právní služby – známe historii případu

Pokud není úspěšné mimosoudní vymáhání, zaplacení dluhu často vyžaduje právní kroky advokáta. Pokud jsme spravovali pohledávku mimosoudně, známe historii případu, majetkové poměry a umíme doporučit účinné právní kroky. Prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře zajišťujeme komplexní právní služby od podání žaloby, zastupování u soudu až po výkon exekuce.
 
 
spravni servis
 
 

 Realitní servis

Podporujeme přímý prodej bez rezervačních smluv. Nejnižší provize na trhu max. 2% při prodeji a max. 50% z měsíčního nájmu při nájmu.

Rozsah a široké spektrum realitních a souvisejících činností jsou dány skutečností, že prodej, respektive koupě nemovitosti je časově a úkonově náročný proces, který mnozí z klientů realizují jedenkrát za život a který mnohdy představuje ve finančním vyjádření jejich dlouholeté úspory. Důležitost jednotlivých úkonů je dána skutečností, že koupě, respektive prodej nemovitosti je složitý právní a finanční úkon, se kterým jsou spojena i rizika, zejména rizika spojená s nabytím vlastnických práv k nemovitosti a rizika spojená s finančním vyrovnáním. S cílem vyhovět klientům ve všech jejich potřebách a požadavcích, nabízíme našim klientům možnost využití komplexních realitních služeb. V zájmu absolutního komfortu a s cílem zajištění spokojenosti a ochrany našich klientů jsme kromě realitních činností, v závislosti na požadavcích a očekávání klientů, připraveni z jednoho místa zajistit klientům všechny ostatní služby související s úspěšným a bezpečným prodejem, respektive koupí nemovitosti, včetně zajištění služeb advokátní kanceláře, notářských služeb, právního, investičního, stavebního, ekonomického.Ke každému klientovi současně uplatňujeme individuální a flexibilní přístup, když každému klientovi jsme připraveni nabídnout různorodý rozsah našich realitních služeb v závislosti na jeho očekávání a potřebách.

Servis při prodeji nemovitosti:

 • identifikace požadavků a potřeb klienta a návrh řešení
 • prohlídka a prověření stavu nemovitosti
 • prověření právního stavu nemovitosti, zástav a věcných břemen váznoucích na nemovitosti, které by mohly mít podstatný vliv na úspěšnost prodeje
 • odhad tržní ceny nemovitosti a návrh strategického a cenového řešení prodeje
 • zajištění dokumentace z katastrálního úřadu, potřebné pro prodej nemovitosti (aktuální list vlastnictví, snímky z katastrální mapy, případně další dokumenty)
 • zajištění ostatních listinných podkladů potřebných pro prodej nemovitosti (ocenění nemovitosti znaleckým posudkem, provedení geometrického plánu, potvrzení správce bytu, případně další potřebné doklady od příslušných úřadů a institucí)
 • inzerování a prezentace nemovitosti na realitních internetových portálech a jiné marketingové aktivity podporující zrealizování prodeje
 • aktivní vyhledávání potenciálních zájemců o koupi nemovitosti
 • pravidelné vyhodnocování zájmu o nemovitost na základě průzkumu trhu a statistických údajů
 • organizování a vedení pochůzek pro zájemce o koupi nemovitosti a jednání se zájemci o koupi, s možností provést prohlídky i bez součinnosti prodávajícího, s následným informováním prodávajícího
 • protokolárně dokumentování prohlídek nemovitosti
 • pořízení návrhu smluvních řešení a jejich vyjednávání mezi prodávajícím a kupujícím
 • příprava a vypracování návrhů všech druhů smluv potřebných k prodeji nemovitosti
 • příprava návrhu na vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí
 • v případě potřeby zajištění služeb advokátní kanceláře včetně osobní konzultace s advokátem
 • podání návrhu na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad
 • poradenství a asistenční služby při komunikaci s katastrem nemovitostí, případně zastupování prodávajícího při jednání s katastrem nemovitostí a jinými úřady
 • servis při předávání nemovitosti
 • vyhotovení záznamu z předávání nemovitosti, protokolárně zdokumentování předání nemovitosti
 • asistence při přehlasovaní energií a služeb spojených s užíváním nemovitosti na nového majitele
 • odborné konzultace související s obchodním případem až do jeho ukončení včetně zajištění notářských služeb, služeb soudních znalců, právního, investičního poradenství

Odměna za služby:

Provize při zprostředkování prodeje nemovitosti.

Provize je zahrnuta v ceně nemovitosti a je účtována vlastníkovi nemovitosti z kupní ceny, respektive ze zálohy kupní ceny uhrazené kupujícím.

Provize za zprostředkování prodeje nemovitostí zahrnuje v sobě odměnu za zprostředkování prodeje nemovitosti a dle dohody s klientem případně ostatní náklady za další objednaný servis spojený s prodejem nemovitosti.

Výše naší provize nikdy nepřesáhne její obvyklou výšku pro daný druh zprostředkování, přičemž zpravidla je ve výši 1 % až 3 % z kupní ceny nemovitosti, zejména v závislosti na rozsahu objednaných realitních služeb, v závislosti na rozsahu zprostředkovaných služeb, v závislosti na náročnosti zprostředkování prodeje a v závislosti na charakteru a hodnoty nemovitosti.

Konkrétní výše naší odměny je věcí dohody s klientem, po zohlednění výše uvedených kritérií.