Naším cílem je najít odpovědi na otázky, které Vás trápí. Umožníme Vám diskrétně získat informace, důležité pro Vaše rozhodování.


Detektivní služby

Poskytujeme kompletní detektivní služby a detektivní ochranu.


VymáhÁní a správa pohledávek

Vymáhání a správa pohledávek. Navrhneme krizová řešení.
 


PROVĚŘOVÁnÍ OSOB

Potřebujete pro přijetí zodpovědného rozhodnutí pravdivé a přesné informace?


Prověřování bezpečnosti,
krádeže ve firmách

Jsou Vaše firemní/obchodní prostory vystaveny zvýšenému riziku kriminality? Kam mizí Vaše zboží, služby či informace?