Schopnost uskutečnit projekty podle plánu, rozpočtu a v souladu s obchodními cíli je klíčem k úspěchu v dnešním vysoce konkurenčním globálním obchodním prostředí. Proto je nevyhnutné, aby osoba odpovědná za projekt měla komplexní znalosti projektového řízení.

Poskytujeme komplexní a bezstresovou službu projektového řízení.Pomáháme minimalizovat riziko, maximalizovat návratnost a udržet Váš projekt v souladu s rozpočtem a termínem dokončení.

Projektový manažer Vám může zajistit:

 • vedení stavby kompetentní osobou
 • výběrová řízení subdodavatelů
 • jednání se zástupci investora, stavebním úřadem a orgány státní správy
 • dokumentaci pro úspěšnou kolaudaci
 • plánování, jakou práci je třeba udělat, kdy a kdo ji udělá;
 • pohled na rizika spojená s konkrétním projektem a řízení těchto rizik;
 • ujištění, že práce je prováděna podle správného standardu;
 • motivaci týmu lidí zapojených do projektu;
 • koordinaci práce různých lidí;
 • ujištění, že projekt běží včas a v souladu s rozpočtem;
 • řešení změn v projektu podle potřeby.