GDPR

Naše společnost Vám podá pomocnou ruku při řešení firemních záležitostí. I firmy jsou lidi.

 

Pro firmy na míru

Potřebujete směrnice, nařízení a jiné dokumenty k Vašemu podnikání? Sháníte projektovou dokumentaci, dokumentaci požární ochrany nebo technickou dokumentaci? Trápí Vás GDPR?

Povinnost, pro některé podnikatele, mít vnitřní předpisy a předpisy v určitých oblastech vychází přímo ze zákona. Každá firma může mít povinnost vypracovat vnitřní směrnice a předpisy zejména v těchto oblastech:

Ochrana osobních dat
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Protipožární ochrana
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Účetnictví

Kromě těchto předpisů si každá firma může vypracovat i jiné interní směrnice a předpisy, které jasně určí pravidla především pro její zaměstnance při výkonu práce. Může jít například o interní směrnice a předpisy týkající se používání služebních motorových vozidel nebo služebních počítačů a telefonů, oblékání se na pracovišti, používání docházkového systému nebo jiného softwaru, předpisy na ochranu obchodního tajemství, pracovní řády či směrnice o odměňování zaměstnanců a jiné.

Řešení firemních problémů

Zastoupíme Vás při jednáních se státními i soukromými subjekty. Máte problémy se zaměstnanci? Dluží Vám odběratelé? Máte finanční problémy? Chcete prověřit své obchodní partneři? Trápí Vás konkurence a nemate výsledky?

Úspěch podnikatelského nápadu spočívá ve vytrvalosti, poznání trhu a schopnosti adaptovat se na nové podmínky. Ať už máte ve své firmě jakkoli dobře zvládnuté procesy, víte o svém tržním potenciálu a máte dobrý produkt, časem se můžete dostat do fáze stagnace.firmy

Uvědomte si, že potřebujete změnu

Každý problém má řešení. Pokud ho nemá, není to problém. První a zároveň nejdůležitější věcí při snaze obnovit předešlý úspěch vaší společnosti, je samotné uvědomění si vašich nedostatků. Na trhu se setkáte s množstvím podnikatelů, kteří neustále tisknou peníze do nefunkčních řešení. Znovu a znovu dělají stejné chyby a neberou si z nich žádné ponaučení. Pokud si sami nepřiznáte, že ve Vaší firmě něco nefunguje, nikdy nemůžete dospět k požadované změně.

Najděte zdroj problémů

Problémy ve vaší společnosti mohou mít různý původ. Nejčastěji jde o špatnou spolupráci kolegů, nekvalitní produkt či neschopnost přizpůsobit se změně na trhu. V důsledku těchto nedostatků se Vaše firma dostává do problémů s prodejem a padá do tzv. červených čísel. Vedení ztrácí nadhled, zacyklí se a nedokáže problémy efektivně řešit.

Potřebujete pohled zvenku

Mezi nejefektivnější formy řešení firemních krizí patří vnesení nového pohledu do aktuálního problému. Vy i vaši zaměstnanci jste totiž natolik ovlivněni probíhajícími změnami, že nejste schopni nastavit vhodné postupy k jejich řešení. V této fázi máte dvě možnosti. Můžete přijmout nového manažera a čekat, až se ve firmě zorientuje, pozná procesy a postupně začne řešit dílčí části nebo si pronajmete odborníka.